Ұсынылған тіл және арнайы курстар арқылы ұлттық және аймақтық аудиторияларға өзара әрекеттесуді оқытуды қамтамасыз ету. Ұлттық және халықаралық бірыңғай стандарттар арасында доктриналық көпір құру.