• Өңірлік әлеуетті одан әрі нығайту;

  • БҰҰ-да өткізілген барлық курстарды сертификаттау;

  • 2022 жылы Қазақстанда бейбітшілікті қолдау орталығының Халықаралық қауымдастығының (БҚОХҚ) конференциясын өткізу;

  • Bi-SC 075-007 Білім беру және жеке оқу туралы Директиваға сәйкес барлық оқу бағдарламаларын қайта қарау;

  • НАТО-дан толық институттық аккредиттеуді алу;

  • КАЗЦЕНТ мобильді-жаттығу топтарымен өткізілетін шығу курстарын көбірек ұсыну;

  • шақырылған шетелдік нұсқаушы-мамандардың санын кеңейту;

  • Ресми сайтты жетілдіру;

  • Орталық нысандарын жетілдіру;

  • Ұлттық және өңірлік деңгейлерде жаңа курстар енгізу;

  • Нұсқаушы құрамының біліктілігін ұдайы арттыру;