Соңғы бірнеше онжылдықтарда БҰҰ миссисы шеңберінде қабылдаушы елдің полициясын қайта құрылымдау және бұрынғы қалпына келтіру, әлеуетін арттыру арқылы полицияның негізгі міндеттері дәстүрлі бақылаудаy тәлімгерлік, үйрету және реформалау сұрақтары бойынша кеңес беру рөліне айналуда. Бұл курс ұлттық полиция қызметкерлерін және түрлі дәрежедегі құқық қорғау органдарының басқа қызметкерлерін Біріккен Ұлттар Ұйымы операциялары шеңберінде бейбітшілікті  және қауіпсіздікті қолдау бойынша жеке полиция қызметкерлері негізінде міндеттерінің тағайындалуы бойынша (іссапармен жіберу) дайындайды.

Курстың оқу бағдарламасы бейбітшілікті және қауіпсіздікті қолдау бойынша БҰҰ операцияларына тартылған барлық жеке полиция үшін өрістетуге даярлау бойынша БҰҰ стандарттарына негізделген. Курстың оқу бағдарламасы полиция үшін БҰҰ-ның сәтті қолдануды қамтамасыз ететін жария етілген және ұлттық стандарттарын, білімі мен тәжірибесінің кейбір қосымша элементтерімен өрістетуге даярлық бойынша оқу бағдарламаларына(СРТМ) және мамандандырылған оқу материалдарына(STM) негізделген. БҰҰ-ның деректері бойынша мүше-мемлекеттер өздерінің тағайындалған полиция қызметкерлеріне өрістетуге даярлық бойынша оқу материалдарын және мамандандырылған оқу материалдарын бейбітшілікті қолдаубойынша БҰҰоперацияларынақатысуғадейінберугеуәкілетті.

Курстың мақсаты

Бұлкурсептіполицияқызметкеріненбіліктібітімгергеайналдыруғабағытталған, олармынаәрекеттердітиімдіорындауларыкерек:

  • бейбітшілікті қолдау бойынша БҚБД/ДҚД ұсыныстары мен қағидаларына сәйкес БҰҰ мандаттарының полиция аспектілерін орындау;
  • өзінің полиция міндеттерін тиімді, кәсіби және кешенді түрде орындау;
  • Біріккен Ұлттар Ұйымының негізгі құндылықтарымен құзіретін көрсету.

Курстың тілі

Ағылшын, Орыс.

Курсты өткізу нұсқалары және әдістемесі

Аралас нұсқа (практикалық тәжірибені қолданумен нұсқаушы басшылығымен дәрістер және таныстырылымдар), және қашықтағы (мобильді-жаттығу топтарын қолданумен).

Курс жүреді

2016 жылғы 6 мамырдан бастап.

Курстың ұзақтығы

10-15 оқукүндері (2-3 апта).

Курсты өткізуге жоспарланған күн

2019 жылға жоспарланған қайталаулар жоқ. Дегенмен, курс сұрау бойынша ашық болып қалады. Өтінім курстың қалаулы мерзіміне кем дегенде үш ай қалғанда жолдануы тиіс.

Аудитория

Қазақстандық және өңірлік билік органдарының қызметкерлері, сонымен бірге өңірде толық халықаралық және үкіметтік емес ұйымдар өкілдері.Курс НАТО, БЖС, Жерорта теңізі диалогы, Стамбул серіктестік бастмасы елдері және алдында бекітілгендей басқа да елдер үшін ашық.

Тыңдаушыларға талап

Курсқа қатысу құқығын алу үшін тыңдаушылар келесі талаптарға сай болуы тиіс:

  • Ағылшын тілін білу деңгейі STANAG 6001 сипатталғандай (немесе балама): тыңдау (2), сөйлеу (2), оқу (2) және жазу (2);
  • оқуды қоспағанда 5 жылдан кем емес кәсіби тәжірибе;
  • кем дегенде 2 жыл механикалық беріліс қорабында жүргізу тәжірибесі және әрекеттегі ұлттық жүргізу куәлігі 2 жылдан кем емес;
  • компьютермен жұмыс жасау базалық тәжірибесі,
  • ату қаруын пайдалануға сертификат (рұқсат);

Тыңдаушылардың максималды саны

Орталықта: 25 адам.

Мобильді-жаттығу топтары: түрленеді

Бір тыңдаушыны оқыту құны

€ 0.00

Қауіпсіздікке рұқсат

Құпия емес

Байланыс ақпараты

Радик М. Закиров мырза, подполковник (OF-4), KAZ-A
Курс директоры

radik.zakirov@gmail.com