2010-2012 жылдарда Орталық Азия және Ауғанстанмен танысу курсы ретінде бастапқыда ұсынылған іс-шара 2014 жылы өңірлік қауіпсіздікке кешенді келуге және Орталық Азия мен Ауғанстан мәнмәтінін зерделеу бойынша кеңейтілген семинарда өркендей түсті. Жұмыстың сәтті аяқталуынан кейін бірегей тақырыбы және күн тәртібі бар «Мәдени хабардарлық арқылы Орталық Азия және Ауғанстан өңірлік қауіпсіздігі» атты жұмыс тақырыбында жыл сайын іс-шара ұйымдастыру шешілді.

Бұл жыл сайынғы семинардың мақсаты өңірлік қауіпсіздікке кешенді тәсіл құрауға қажетті зерттеулер мен әзірлеуде қажеттіліктерді қанағаттандыру үшін әскери, зерттеу және жоғары оқу орындарынан, үкіметтік емес ұйымдар мен басқа да азаматтық қоғамдастық секторынан мамандарды тарту болып табылады.

Бұл семинар кешенді тәсілдің мүмкіндіктерін және мәселелерін айқындауға ойшылдармен  практиктерді тартады.

Семинар айтарлықтай Орталық Азия мен Ауғанстанның ерекшеліктерін түсінуге айырықша мән береді және жергілікті тұрғындардың мәдениетін, салт-дәстүрлерін  білуді мойындау жұмыстағы жетістіктің ажырамайтын элементі болып саналады.

Жат елдің мәдениетін және олардың дәстүрлерін білмеу немесе түсінбеу тұрақтылыққа қатер төндіретін шиеленістер мен жауынгерлік әрекеттерге әкеліп соғуы мүмкін. Бұдан басқа, түрлі топтар арасында, этносқа жататындар мен ұлттар арасындағы төзімділік пен сенімді құрауға бөгет болуы мүмкін және бұл ұзақ салдар қалдырады.

Семинар қатысушылары Орталық Азия мен Ауғанстанда қоныстанған халық адамдардың күнделікті өміріне ықпал етуін түсіну мақсатында этносаяси үдерістерінің негізгі көрінісімен танысады.

Семинар барысында ұсынылатын ақпарат атысушыларға Ауғанстан сияқты кейбір елдердің өміріндегі діннің маңыздылығы және Орталық Азияның басқа да қоғамына біршама орташа ықпалы туралы түсінуге мүмкіндік береді.

Аймақтағы саяси жүйенің ағымдағы үдерісінің өркендеуін түсіну, Орталық Азия мен Ауғанстандағы геосаяси жағдайына түрлі тәсілмен танысу, сонымен қатар Орталықазиялық аймақтағы және Ауғанстандағы өңірлік қауіпсіздік пен басқа да мәселелерді жаңартылған және жүйеліктегі қамти алатын көру Орталық Азия мен Ауғанстанды қоса алатын жауапкершілік аймақтарында өзінің қызметтік міндеттерін орындау және шешім қабылдау процесстеріне қатыстырылған түрлі деңгейдегі көшбасшыларға қызметтік міндеттерін жүзеге асыруда аймақта жүре пайда болған және жүйелі білімдерін енгізу жолымен сенімдірек болуға мүмкіндік береді.

Қауіпсіздік, қауіп-қатер, наразылықтар және өңірге бағытталған Ауғанстанды тұрақсыздандыру сияқты салдары әлемдік және әскери күштердің сыртқы саясатпен үйлесуі Орталық Азиядағы саясатқа күшті әсерін тигізеді. Семинар қатысушылардың осы сұрақтарға мамандардың презентациясы арқылы ғана емес, қатысушылар арасындағы тілдесу шеңберін орнату жолымен назар аудартуға тырысады.

Үш-бес күндік семинар Орталық Азия мен Ауғанстанның мәдени хабардарлығының ерекшеліктеріне және берік әлем және келісім іргетасы ретінде этносаралық, дінаралық және мәдениетаралық қатынастарды ұлғайту бойынша топтық ұсыныс алуға арналған.

Семинар тілі

Синхронды аударуды қоланумен Ағылшын және Орыс тілдерінде.

Бір қатысушыға семинар құны

300 Евроға дейін. Нақты құны семинарға дейін 3 айға ұйымдастыру шығындарының негізінде жария етіледі.

Қатысушылдардың максималды саны

75 адамға дейін.

Семинардың күні/тақырыбы

2018 жылғы 25-27 қыркүйек (шамалап).

Байланыс ақпараты

Радик М. Закиров мырза, подполковник

radik.zakirov@gmail.com